میز اشتراکی تیمی

تومان2,400,000
با اجاره یک میز می‌توانید تیم خود را به طور ثابت در فضای اشتراکی ویرا دور هم نگه دارید. هر

صندلی اشتراکی فردی

تومان400,000
با اجازه یک یا چند صندلی شما اجازه دارید به مدت زمان اجاره از یک صندلی نامعین استفاده کنید. استفاده

دفتر کار 4 نفره

تومان3,500,000
دفتر کار 4 نفره فضایی است با دیوارهای شیشه‌ای که به شما و تیمتان امنیت و حریم مشخص می‌بخشد. با